Cz.6.FAQ.Rejestrowanie szczepień przeciw koronawirusowi przyjętych poza Norwegią.

Wprowadzenie do norweskiej ewidencji SYSVAK szczepień przeciw COVID-19 podawanych za granicą jest możliwe pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania takiego faktu na piśmie. Zalecenie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego mówi, że w SYSVAK powinno się rejestrować wyłącznie szczepienia szczepionkami dopuszczonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA). Obowiązuje to bez względu na miejsce podania dawki szczepionki.

Szczepionkami dopuszczonymi przez EMA są szczepionki produkowane przez firmy Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson.

Aby móc zarejestrować swoje szczepienie, musisz posiadać norweski krajowy numer identyfikacyjny (dokumentu tożsamości) bądź numer D.

Z kim można się skontaktować w celu udokumentowania szczepienia?

Rejestracji informacji można dokonać przed wyruszeniem w podróż do Norwegii. W celu udokumentowania zagranicznego szczepienia musisz skorzystać z porady:

Porada powinna odbyć się w formie wideokonsultacji, podczas której lekarzowi przedstawiony zostaje dokument szczepienia, po czym lekarz według własnego uznania stwierdza, czy przedstawiony dokument może zostać potraktowany jako stosowne poświadczenie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

  • Paszport COVID-19 wydany w UE / OEG — albo
  • Pisemne poświadczenie szczepienia

Za poradę w sprawie rejestracji szczepienia musisz zapłacić sam(a). Gdyby poradę świadczył opiekujący się Tobą lekarz pierwszego kontaktu (rodzinny), to musisz uiścić opłatę w całości, ponieważ to nie jest objęte zapewnianymi przez niego świadczeniami.