Cz.5.FAQ.Nie znajdujesz w swoim paszporcie COVID-19 szczegółowych informacji o szczepieniu bądź teście?

Nie znajdujesz informacji o szczepieniu?

Paszport COVID-19 pobiera informację o szczepieniach z norweskiej ewidencji szczepień SYSVAK. W paszporcie widnieje tylko ostatnie szczepienie; wgląd w dawniejsze szczepienia oferuje strona szczepień. Jeżeli nie widzisz swojego ostatniego szczepienia przeciw COVID-19, to prawdopodobnie znaczy, że nie zostało ono zarejestrowane.

Od szczepienia do zarejestrowania tego faktu w SYSVAK może upłynąć trochę czasu. Gdyby szczepienie się nie pokazywało, możesz skontaktować się z punktem, w którym Cię szczepiono, tak by rejestracji dokonał jego personel.

Nie znajdujesz informacji o teście pod kątem COVID-19?

Paszport COVID-19 czerpie informacje o wynikach testów z bazy danych laboratorium MSIS. W zestawieniu ujęte są niedawne testy, rejestrowane z Twoim nazwiskiem na przestrzeni minionych siedmiu dni. Jeżeli nie wykryto COVID-19, to widoczny jest tylko jeden ostatni test.

Jeżeli w ostatnim czasie zdiagnozowano u Ciebie COVID-19, to Twój ostatni test może być ukryty. W takim wypadku trzeba na ogół odczekać kilka dni, zanim możliwe będzie okazywanie wyniku testu pod kątem COVID-19 niewskazującego na zarażenie COVID-19.

Strona wyników testów oferuje przegląd wszystkich wykonanych u Ciebie testów pod kątem COVID-19. Jeżeli na tej stronie brakuje wykonanego testu, to być może nie został on zarejestrowany. W takim wypadku możesz skontaktować się z punktem wykonującym testy i upewnić się, czy jego personel dokonał rejestracji wyniku Twojego testu.

Nie znajdujesz informacji o przebyciu choroby COVID-19?

Paszport COVID-19 czerpie informacje o wynikach testów z bazy danych laboratorium MSIS. Na ogół przysługuje Ci status osoby uodpornionej, jeżeli masz przebytą chorobę COVID-19 na przestrzeni minionych sześciu miesięcy. Taki fakt jest wskazany w paszporcie przez okres sześciu miesięcy od dnia wykonania pierwszego testu, który wykrył u Ciebie COVID-19.

W niektórych przypadkach niestety nie jesteśmy w stanie wykazać uodpornienia, na przykład z powodu braku możliwości automatycznego zinterpretowania dawniejszych wyników testów pod kątem COVID-19.

Zagraniczne poświadczenie ozdrowienia z COVID-19 nie może zostać zarejestrowane w MSIS.