Cz.4.FAQ.Ważność paszportu raz jeszcze.

Przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna, jeżeli w którymkolwiek z trzech aspektów (szczepienie, odporność nabyta, negatywny wynik testu) spełniasz wymogi przepisów. Jeżeli zielona karta kontrolna przysługuje Ci w więcej niż jednym aspekcie, obowiązuje najdłuższy z przepisowych okresów. Rozróżnia się, z jednej strony, podstawę wydania paszportu (zielona karta kontrolna) oraz, z drugiej, okres ważności paszportu (ważność techniczna).

Paszport COVID-19 można pobrać i okazywać bez dostępu do internetu. Można też wykonać wydruk na papierze i posługiwać się właśnie nim. Paszport wykorzystywany w taki sposób traci ważność z upływem 90 dni od daty pobrania bądź wydruku. Nawet jeśli Twój status osoby uodpornionej bądź w pełni zaszczepionej zachowuje ważność dłużej niż przez 90 dni, legitymowanie się ważnym paszportem wymaga powtórnego pobrania bądź wydrukowania paszportu po upływie 90 dni.

Ilekroć okazujesz paszport w aplikacji, łącząc się z internetem, wyświetlany jest termin ważności paszportu przypadający na 90 dni po bieżącej dacie.

To nie oznacza, że osoby „uodpornione” bądź „zaszczepione” pozostają bezpieczne tylko przez okres 90 dni. 

Paszport COVID-19 zachowuje ważność przez 90 dni dlatego, by przeciwdziałać nadużyciom paszportu, a także stale dbać o zgodność paszportu z aktualnym w danej chwili stanem wiedzy o wirusie, odporności i szczepieniach.