Covid,a ciąża.

Wiele wcześniejszych badań pokazało, że zakażenie koronawirusem w czasie ciąży zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Teraz naukowcy sprawdzili, jak COVID-19 wpływa na samą ciążę.

Wnioski swoich badań wiążących COVID-19 z powikłaniami podczas ciąży naukowcy opublikowali na łamach pisma „JAMA Internal Medicine”.

Analiza wykazała, że kobiety chorujące na COVID-19 w czasie ciąży rodziły przedwcześnie (przed 37. tygodniem ciąży) dwukrotnie częściej niż kobiety zdrowe. A trzy razy częściej rozwijała się u nich żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Badanie potwierdziło również wcześniejsze doniesienia pokazujące, że chorujące na COVID-19 ciężarne gorzej przechodzą samą chorobę.

Wnioski pochodzą z analizy danych zebranych od 43 886 kobiet, które były w ciąży w pierwszym roku trwania pandemii. Spośród nich 1 332 otrzymało pozytywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa w organizmie.  

Grupa była dobrze zróżnicowana pod kątem pochodzenia etnicznego. 

Badacze nie zauważyli, aby zakażenie SARS-CoV-2 wpływało na śmiertelność noworodków.

Jednak wcześniejsze dane, pozyskane od ponad miliona kobiet, wskazywały na możliwość istnienia takiego związku. 

Naukowcy odkryli również, że COVID-19 silnie wpływa na wystąpienie bardzo wczesnego porodu, czyli przed 33., a nawet 31. tygodniem ciąży.

Autorzy pracy podkreślają, że choroba może zaostrzyć istniejące już predyspozycje do przedwczesnego porodu. 

Wcześniaki narażone są na zwiększone ryzyko krótko- i długoterminowych następstw zdrowotnych związanych z wczesnym porodem.

– Nasze duże i zróżnicowane badanie potwierdza potrzebę szczepień u kobiet w ciąży oraz tych, które zamierzają zajść w ciążę – podkreśla  współautorka pracy dr Mara Greenberg z Permanente Medical Group.

Badanie ma jednak kilka ograniczeń. Jednym z nich było włączenie do grupy kontrolnej kobiet tylko na podstawie braku objawów choroby (nie wykonywano wykluczającego tekstu diagnostycznego). To oznacza, że grupa kontrolna mogła obejmować niewielką liczbę osób bezobjawowych, a to mogło prowadzić do niedoszacowania ryzyka powikłań okołoporodowych związanych z zakażeniem SARS-CoV-2. 

Więcej na http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28274902,covid-19-zwieksza-ryzyko-powaznych-komplikacji-ciazowych.html