Co zbadać po ciężkim COVID-zie?

Jeśli objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 trwają dłużej niż miesiąc, mówimy o tzw. długim COVID-zie, gdy dłużej niż 12 tygodni – dochodzi do rozwoju zespołu pocovidowego. Wtedy lekarze zalecają wizytę w przychodni i badania laboratoryjne, które umożliwiają obiektywną ocenę stanu zdrowia osób, które przeszły COVID-19. Co warto sprawdzić? Jakim badaniom sie poddać?

  • morfologia krwi, bo podwyższenie parametrów białokrwinkowych może świadczyć o przedłużającym się stanie zapalnym;
  • D-dimery, bo jednym z powikłań, do którego może dojść w ciężkim przebiegu COVID-19, jest aktywacja układu wykrzepiania w naczyniach krwionośnych. Dochodzi do niej na skutek uszkodzenia śródbłonka naczyniowego, burzy cytokinowej, aktywacji układu krzepnięcia oraz dopełniacza. Tworzące się w konsekwencji tego zakrzepy powodują niedotlenienie oraz niedokrwienie wielu istotnych dla życia narządów i mogą być przyczyną zgonu z powodu zatorowości płucnej, zawału serca lub udaru mózgu;
  • próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, bilirubina, GGTP), które pozwalają na ocenę uszkodzenia wątroby;
  • dehydrogenaza mleczanowa, ponieważ jest ona wskaźnikiem uszkodzenia wielonarządowego. Jej poziom wzrasta na skutek uszkodzenia komórek organizmu;
  • kreatynina, która pozwala na ocenę funkcji nerek;
  • CRP, gdyż podwyższony poziom tego białka świadczy o przetrwałym stanie zapalnym;
  • witamina D metabolit 25 (OH), ponieważ jej niski poziom zwiększa ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu oraz długotrwałego utrzymywania się objawów po infekcji wirusem SARS-CoV-2;
  • przeciwciała neutralizujące anty-S przeciwko SARS-CoV-2, ponieważ wysokie miano tych przeciwciał zmniejsza na pewien czas ryzyko ponownego zachorowania.