Co oznacza „Normalne życie codzienne w stanie podwyższonej gotowości”


Rząd prezentuje teraz więcej szczegółów dotyczących „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości”. Kiedy po jakimś czasie aktualne będzie przejście do „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości”, pandemia będzie w mniejszym stopniu wpływać na życie codzienne populacji. Rząd powróci z informacją, kiedy będziemy mogli przejść do „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości”.
– Kiedy wrócimy do normalnego życia codziennego, zniknie zdecydowana większość krajowych obostrzeń. Wymóg zachowania metrowego dystansu zostanie zniesiony. To samo dotyczy ograniczeń związanych z wydarzeniami i zgromadzeniami. Znikną ograniczenia dotyczące wpuszczania do lokali i wymogi dotyczące rozmieszczenia stolików w restauracjach. Wciąż musimy pamiętać jednak, aby mieć czyste ręce i zostawać w domu, gdy zachorujemy – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie.
Nadal utrzymany będzie wymóg izolowania się, jeśli ktoś ma COVID-19 w „Normalnym życiu codziennym w stanie podwyższonej gotowości”. Model sygnalizacji świetlnej będzie punktem wyjścia, jeśli chodzi o kontrolę zakażeń w szkołach i przedszkolach w ramach „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości”, przynajmniej w okresie przejściowym.
Nadal obowiązywać będą porady i zalecenia dotyczące kontroli zakażeń, ale będą one podobne do ogólnych zaleceń dotyczących innych infekcji dróg oddechowych. Rząd, wraz z Urzędem ds. Zdrowia i Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego, będzie kontynuować prace nad konkretyzacją i wyjaśnianiem porad, które będą miały zastosowanie w „Normalnym życiu codziennym w stanie podwyższonej gotowości”.

Ułatwienia przy wjeździe
Wraz z przejściem do „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości” rząd usunie zasadę uniemożliwiającą cudzoziemcom przyjazd do Norwegii. Wyjątek stanowią obywatele z krajów trzecich, którzy nie pochodzą z tzw. fioletowych krajów o niskim poziomie zakażeń. Są to kraje i obszary znajdujące się na unijnej liście krajów trzecich, w których ze względu na sytuację zakażeń obowiązują nieco łagodniejsze zasady wjazdu.
– Nie oznacza to, że znosimy wszystkie zasady dotyczące działań, które podróżni mają wykonać po przybyciu do kraju, takich jak testowanie i kwarantanna. Ale te zasady również zostaną złagodzone. Poluzowanie w tym obszarze nastąpi pod ścisłym nadzorem, dzięki czemu będziemy mieć możliwość wykrycia infekcji importowej – powiedział Høie.
Rząd powróci z informacją dotyczącą zasad testowania i kwarantanny, które będą obowiązywać przy wjeździe w „Normalnym życiu codziennym w stanie podwyższonej gotowości”.
Od kontroli do gotowości
W ramach „Normalnego życia codziennego w stanie podwyższonej gotowości” rząd przechodzi od strategii kontroli do strategii gotowości.
– Władze lokalne i krajowe będą ściśle monitorować rozwój sytuacji tak, aby w razie zmian można było szybko podjąć środki. Rząd, władze ds. zdrowia, szpitale i gminy będą funkcjonować w trybie zwiększonego nadzoru i gotowości. Gminy mogą również uchwalać lokalne przepisy, które przywrócą obostrzenia zniesione na szczeblu krajowym – powiedział Høie.
Za podstawę do oceny ryzyka wyznaczającego działania władz przyjęto następujące wskaźniki:
• Liczba nowych przyjęć do szpitali oraz liczba jednocześnie
hospitalizowanych pacjentów (całkowite obłożenie).
• Wiek pacjentów hospitalizowanych.
• Obłożenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

• Wydolność gminnej służby zdrowia.
Dodatkowo ocenę uzupełnia ogólna ocena rozwoju epidemii.
Zachowanie gotowości
Choć zasięg szczepień stopniowo staje się bardzo wysoki, nie wiemy wystarczająco dużo o czasie trwania ochrony. Mogą również pojawić się nowe warianty wirusów, przeciwko którym szczepionki będą mniej skuteczne, tak więc znów konieczne mogą być obostrzenia krajowe lub lokalne. Gminy muszą zatem utrzymywać obecny poziom gotowości (gotowości organizacyjnej i w zakresie zarządzania) przez cały rok. Muszą również mieć podstawową gotowość do TISK, co oznacza możliwość rozprowadzania szybkich testów dla 10 procent populacji tygodniowo. Zarówno gminy, jak i zakłady opieki zdrowotnej powinny mieć możliwość przebadania 1 procenta populacji tygodniowo. Muszą być przygotowani na dalsze zwiększanie wydolności w ciągu pięciu dni do 5 procent populacji i dalsze skalowanie prac TISK według tego planu.
Więcej szczegółów w osobnym komunikacie prasowym o wprowadzeniu „Złagodzonego systemu TISK”.
Gminy muszą również zapewnić gotowość do zaszczepienia swoich mieszkańców trzecią dawką, jeśli będzie to konieczne. Oznacza to, że gminy w kraju muszą utrzymać zdolność szczepień odpowiadającą 200 000 dawek tygodniowo i mieć plan awaryjny, który umożliwi znaczne zwiększenie zdolności w ciągu czterech tygodni. Jeśli chodzi o poziom gotowości wymaganej w sezonie zimowym, rząd dokona ponownej oceny w listopadzie.
– Prowadzimy dialog z gminami na temat tego, co oznacza „Normalne życie codzienne w stanie podwyższonej gotowości” tak, aby były one jak najlepiej przygotowane. Koszty sektora komunalnego związane z COVID-19 zostaną pokryte w taki sam sposób, jak wcześniej – powiedział Høie.