Od 28 marca nastąpiła zmiana zasad dotyczących kwarantanny

Rozporządzenie wprowadzania trzy rodzaje kwarantanny:

– kwarantanna wjazdowa – osoby przybywające do Norwegii z obszaru objętego obowiązkiem kwarantanny (czyli np. Polski), zostaną poddane 10-dniowej kwarantannie wjazdowej,

-kwarantanna zakażeniowa – obejmie osoby, które miały bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono COVID-19 na mniej niż 48 godzin przed wystąpieniem pierwszych objawów zakażenia, lub od czasu wykonania testu, jeśli osoba zakażona nie miała objawów. Obowiązek kwarantanny obowiązuje przez 10 dni po bliskim kontakcie z zakażonym, natomiast nie dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w Norwegii w ciągu ostatnich 6 miesięcy i potrafią to udowodnić dokumentacją.

-kwarantanna oczekująca – dotyczy osób, które mieszkają w gospodarstwie domowym z osobą na kwarantannie zakażeniowej. Kwarantanna oczekująca kończy się, gdy domownik na kwarantannie zakażeniowej po raz pierwszy uzyska ujemny wynik na SARS-CoV-2 lub najpóźniej po zakończeniu kwarantanny zakażeniowej.nie dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w Norwegii w ciągu ostatnich 6 miesięcy i potrafią to udowodnić dokumentacją. Nie dotyczy również osób, które zostały zaszczepione lub w sytuacji, gdy członek gospodarstwa domowego, który przebywa na kwarantannie zakażeniowej, został zaszczepiony

Odpowiedz