Bliska osoba w szpitalu

Decyzja o wjeździe do Norwegii osób, które nie mają stałego meldunku w tym kraju należy do policji norweskiej na granicy.


Jednym z wyjątków dających prawo wjazdu osobom spoza Norwegii są „sterke velferdshensyn” czyli „szczególne względy socjalne/rodzinne”. Należy do nich wizyta u ciężko chorej bliskiej osoby. W takiej sytuacji do Norwegii wjechać może: małżonek/konkubent, rodzic, dziecko i rodzeństwo osoby ciężko chorej. Jeśli osoba wjeżdżająca do Norwegii ma odpowiednie miejsce do przebycia kwarantanny, może uniknąć zakwaterowania w hotelu kwarantannowym. Miejscem tym może być na przykład mieszkanie, udostępnione przez znajomych, pod warunkiem, że nikt inny w nim nie mieszka.
Należy mieć przygotowane w wydruku do okazania norweskiej policji:
– zaświadczenie z norweskiego szpitala o aktualnym stanie chorego,
– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. akt urodzenia, akt małżeństwa), przetłumaczone na język norweski/angielski,
– potwierdzenie, że mieszkanie, w którym osoba wjeżdżająca będzie zakwaterowana, spełnia wymogi kwarantanny (np. informacja od właściciela mieszkania, sformułowana w języku norweskim i podpisana własnoręcznie – wydruk skanu/zdjęcia).
Należy pamiętać o obowiązkowej rejestracji wjazdu (https://reg.entrynorway.no/) i przetestowaniu się nie wcześniej niż 24h przed wjazdem do Norwegii (wymagany negatywny wynik testu w języku angielskim).
Szpital, w którym leży chora osoba – oddział Avdeling for smittevern, może zwolnić osobę wizytującą z kwarantanny na czas ich odwiedzin w szpitalu. Należy przestrzegać wtedy zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, unikanie miejsc wspólnych, dystans 2m do innych). W dniu wizyty odwiedzający musi poddać się testowi na COVID-19 – wizytę można zacząć dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku testu. Pierwsza wizyta może mieć miejsce w dniu przylotu do Norwegii – po wylądowaniu na lotnisku podróżni poddawani są obowiązkowemu testowi, na wynik testu należy oczekiwać w punkcie testowania.

Niektóre szpitale godzą się wyjątkowo testować odwiedzających z zagranicy we własnym zakresie przed wejściem do szpitala – musi to być każdorazowo uzgodnione ze szpitalem. Sugerujemy podjęcie wcześniejszego kontaktu ze szpitalem, żeby ustalić te kwestie.
Poza czasem odwiedzin osoby przyjezdne muszą być w kwarantannie – przebywać w zadeklarowanym mieszkaniu, nie mieć kontaktu z innymi osobami, nie korzystać z transportu publicznego ani taksówek (do szpitala należy dojść lub korzystać z udostępnionego samochodu).
W 7. dniu kwarantanny należy poddać się obowiązkowemu testowi PCR. Jeśli jego wynik będzie negatywny, można zakończyć kwarantannę i już nie trzeba testować się w dniu każdej wizyty w szpitalu.