Bergen-zasady ochrony przed zakażeniami od 12-22 sierpnia

Wysoka liczba zakażeń w Bergen w ostatnim okresie sprawia, że Rada Miasta uchwaliła wprowadzenie tymczasowych przepisów lokalnych. Dodatkowo, mieszkańcy Bergen muszą stosować się do ogólnokrajowych zasad i zaleceń ochronnych. Poniżej podajemy przegląd obowiązujących zasad.
ZASADY OCHRONY PRZED ZAKAŻENIAMI I ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW BERGEN:
Lokalne środki ochronne
Wysoka liczba zakażeń w Bergen w ostatnim okresie sprawia, że Rada Miasta uchwaliła wprowadzenie tymczasowych przepisów lokalnych.


Nowe środki ochronne obowiązują od czwartku 12 sierpnia do dnia 22 sierpnia włącznie:


Używanie maseczki
Obowiązuje nakaz używania maseczki, kiedy nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej 1 metra, z wyjątkiem krótkotrwałego mijania osób innych niż członkowie własnego gospodarstwa domowego, w sklepach, na przestrzeniach wspólnych w domach handlowych, w budynkach dla kultu religijnego lub zgromadzeń światopoglądowych, w publicznych środkach transportu i wewnątrz dworców i terminali, oraz jako publiczność w lokalach dla imprez kulturalnych, sportowych lub innych zajęć w czasie wolnym.
Proponuje się, aby wymóg używania maseczki obowiązywał odpowiednio dla pracowników w miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymywanie odległości co najmniej 1 metra od klientów lub odwiedzających. Nakaz używania maseczki będzie również obowiązywać w taksówkach, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów.
Obowiązuje ogólnokrajowy nakaz używania maseczki dla osób znajdujących się na kwarantannie z powodu podróży lub zakażenia koronawirusem, jeżeli są one zmuszone użyć publicznego transportu. Obowiązują również ogólnokrajowe zalecenia o tym, że osoby zakażone

wirusem i członkowie ich gospodarstwa domowego powinni używać maseczki, kiedy nie mogą utrzymywać właściwej odległości od siebie nawzajem. Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie potrzebują używać maseczki.
Goście w domu
Odwiedziny w domach prywatnych muszą być ograniczone do maksymalnie 10 osób obecnych równocześnie. Postanowienie to nie obejmuje dzieci należących do różnych gospodarstw domowych (mających podzielone miejsce zamieszkania). Osoby zaszczepione dwukrotnie nie są objęte tym ograniczeniem i muszą one być w stanie udokumentować swoje szczepienia przy pomocy certyfikatu COVID. Jednakże zaleca się ograniczyć liczbę gości do maksymalnie 5 osób.
Dotyczy to odwiedzin wewnątrz w domach prywatnych, w prywatnych domkach wypoczynkowych i w podobnych miejscach prywatnych.
Pomimo, że obecnych jest mniej niż 10 osób, to musi być możliwe utrzymanie odległości 1 metra między poszczególnymi osobami.
Prywatne imprezy, gdzie wymóg odległości 1 metra nie może być spełniony, są niedozwolone. Wymóg zachowania odległości nie obowiązuje członków tego samego gospodarstwa domowego.
Jako osoby w pełni zaszczepione liczą się osoby, które otrzymały dwie dawki szczepionki i upłynął ponad 1 tydzień od ostatniej dawki szczepionki, lub osoby, które wyzdrowiały po Covid 19 i dodatkowo otrzymały one jedną dawkę szczepionki.
Środki ochronne w lokalach gastronomicznych i w miejscach wyszynku alkoholu
Wprowadzone od dnia 6 sierpnia:
• Obowiązek rejestrowania i legitymowania gości w lokalach gastronomicznych itp.
• Harmonizacja godzin wyszynku alkoholu na zewnątrz i wewnątrz lokalu tak, że alkohol może być podawany na zewnątrz równie długo, jak lokal ma licencję na podawanie alkoholu wewnątrz.

• W lokalach z wyszynkiem alkoholu, w restauracjach, kawiarniach, kantynach/ stołówkach i w innych lokalach gastronomicznych obowiązuje używanie maseczek, kiedy pracownicy i goście poruszają się po lokalu, oraz tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo, że nie można utrzymać odległości 1 metra.
• Poziom dźwięku w lokalach, gdzie gra się muzykę, musi być obniżony do poziomu, przy którym goście mogą rozmawiać ze sobą utrzymując odległość 1 metra.
Zalecenia lokalne
Na dodatek do powyższych środków ochronnych Rada Miasta wydała następujące zalecenia dla mieszkańców Bergen:
Praca zdalna w domu
Zaleca się pracodawcom zadbać o to, aby pracownicy, którzy są uzależnieni od używania transportu publicznego w drodze do pracy, mogli pracować zdalnie w domu.
Ograniczenia odwiedzin w domach opieki dla osób starszych
Dnia 6 sierpnia wprowadzono ograniczenie odwiedzin w domach opieki do maksymalnie dwóch osób dziennie dla każdego mieszkańca domu opieki, przy czym odwiedzający muszą używać maseczki. Pracownicy domów opieki muszą używać maseczki, kiedy nie można utrzymać odległości dwóch metrów, o ile nie przeszkadza to wykonywaniu niezbędnych zadań roboczych.
Higiena
Nadal ważne jest utrzymywanie odległości od innych osób, dbanie o dobrą higienę rąk i pozostawanie w domu w przypadku choroby.