Bergen-zasady ochrony do 26 maja

Zasady ochrony przed zakażeniami obowiązujące w Bergen od dnia 20 kwietnia do dnia 26 maja 2021.


Rada Miasta Bergen uchwaliła nowy lokalny przepis ochronny dla Bergen, obowiązujący od dnia 20 kwietnia do dnia 26 maja 2021 włącznie. Poza tym obowiązują ogólnokrajowe zasady ochronne.


Uaktualnione dnia 12 maja: Rada Miasta oceniła, że dla dobra zdrowia publicznego ważne jest, aby mieszkańcy miasta mogli gromadzić się w zorganizowanych formach i dlatego wprowadzono zmiany w zasadach odwiedzin w domach prywatnych, jednak zachęca się wszystkich do przestrzegania odległości od innych osób i do ograniczenia liczby bliskich kontaktów tak dalece, jak jest to możliwe.
Lokalne nakazy są wprowadzone z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej cechującej się licznymi przypadkami zakażeń. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta za przestrzeganie odległości, ograniczenie bliskich kontaktów i pozostawanie w domu w razie objawów chorobowych.

Przepisy ochronne dla Bergen:
Odwiedziny i kontakty towarzyskie
Niedozwolone jest przyjmowanie więcej, niż pięciu gości w domu prywatnym, poza osobami mieszkającymi w tym gospodarstwie domowym. Gospodarstwa domowe składające się tylko z jednej lub dwóch osób, mogą przyjąć więcej gości, o ile wszyscy goście są z tego samego gospodarstwa domowego. W domach prywatnych nie czyni się wyjątku dla dzieci z tej samej kohorty w szkole i w przedszkolu. Maksymalnie dziesięć osób może być obecnych równocześnie, jeżeli nie wszystkie osoby są członkami tego samego gospodarstwa domowego. Zakaz ten obowiązuje również na balkonach i na tarasach z dojściem z domu mieszkalnego, przy czym taka liczba osób jest dozwolona pod warunkiem, że miejsce to pozwala na zachowanie odległości jednego metra od osób, z którymi zazwyczaj nie mieszka się razem. Zakaz ten nie obowiązuje w stosunku do osób, które są w pełni zaszczepione, jak również osób, które otrzymały pierwszą dozę szczepionki 3-do 15 tygodni temu i które przebywały w Norwegii przez 10 ostatnich dni, oraz osób, które przebyły chorobę wywołaną przez Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ogólnie biorąc, zaleca się ograniczyć kontakty
towarzyskie, a najlepiej jest spotykać się z innymi osobami na zewnątrz.

Obiekty, które będą zamknięte
Baseny, badeland, ośrodki zabaw dla dzieci/ lekeland i podobne ośrodki zajęć dla dzieci i młodzieży, mogą otworzyć się ponownie od dnia 13 maja.

Trening i zajęcia w czasie wolnym
Od dnia 3 maja dozwolone są ponownie zajęcia sportowe, kulturalne i inne zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Jednak nadal nie można przeprowadzać meczów ani rozgrywek pucharowych wewnątrz obiektów sportowych.
Wszystkie imprezy kulturalne wewnątrz budynków, gdzie nie ma stałych wskazanych miejsc, mogą mieć tylko dziesięć obecnych osób, również w przypadku, jeżeli wykonawcami są osoby w wieku poniżej 20 lat.

Treningi i zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych muszą stosować się do ogólnokrajowych wytycznych, dopuszczających liczbę do dziesięciu osób wewnątrz obiektów i do 20 osób na zewnątrz. Siłownie mogą być otwarte i muszą one być prowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami ochrony przed zakażeniami.

Praca zdalna w domu
Wszystkim, którzy mają taką możliwość, zaleca się pracować zdalnie w domu.

Obowiązek używania maseczki
Kiedy nie jest możliwe utrzymanie odległości jednego metra, poza szybkim mijaniem osób, należy używać maseczki w miejscach publicznych wewnątrz lokali. Obejmuje to sklepy, przestrzenie wspólne w centrach handlowych, lokale gastronomiczne, transport publiczny, lokale dla zajęć sportowych i dla zajęć w czasie wolnym, oraz lokale używane przez ugrupowania wyznaniowe i światopoglądowe. Postanowienie to obowiązuje również pracowników w miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymywanie właściwej odległości od gości, o ile nie wprowadzono innych środków ochrony przed zakażeniami, jak na przykład używanie przyłbicy i przegród. Obowiązuje używanie maseczki w taksówce. Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie muszą używać maseczki.

Przedszkola i szkoły
Szkoły i przedszkola pracują na poziomie żółtym. W przypadku pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń można wprowadzić poziom czerwony w poszczególnych szkołach.
Zasady odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej
Od dnia 20 kwietnia obowiązują zaostrzone wytyczne dla odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej. Dwie stałe osoby mogą odwiedzać mieszkańca takiego domu opieki maksymalnie dwa razy w tygodniu i wizyta taka musi być umówiona z góry. Osoby odwiedzające muszą używać maseczek i utrzymywać odległość jednego metra.
Imprezy
Bergen stosuje ogólnokrajowe zasady dotyczące organizowania imprez, również tam, gdzie dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 lat są publicznością lub wykonawcami.

https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T546829984