Bergen-szczepienia mieszkańców z roczników 2006-2009


Zarząd Miasta Bergen oferuje szczepienia przeciwko Covid-19 dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Sprawdź, kiedy Twoje dziecko może otrzymać szczepionkę.
Zarząd Miasta Bergen oferuje jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 z firmy Pfizer, dla mieszkańców miasta z roczników 2006, 2007 i 2008, oraz dla osób z rocznika 2009, które ukończyły
12 lat, zgodnie z zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet – FHI). Wszystkie szczepienia są dobrowolne.
Jak przebiega szczepienie
Szczepienia są przeprowadzane w gminnych punktach szczepień. Przełożeni sprawujący odpowiedzialność rodzicielską zamawiają wizytę dla swojego dziecka dzwoniąc na infolinię do spraw koronawirusa pod numerem 55 56 77 00. Oboje przełożeni sprawujący odpowiedzialność rodzicielską muszą wypełnić formularz zgody na szczepienie. Prosimy wypełnić formularz na ostatniej stronie niniejszego dokumentu, wydrukować og i zabrać z sobą do punktu szczepień. Na dodatek, jeden z przełożonych dziecka, który podpisał formularz zgody, musi towarzyszyć dziecku na szczepienie.
Pracownicy infolinii do spraw koronawirusa odpowiadają zasadniczo w językach norweskim i angielskim. Są tam również pracownicy mówiący językami: arabskim, litewskim, polskim, hiszpańskim, tamilskim, francuskim, rosyjskim i portugalskim. Jeżeli pragniesz porozmawiać z pracownikiem władającym jednym z wymienionych języków, możesz otrzymać propozycję zadzwonienia jeszcze raz o określonej godzinie, kiedy ten pracownik będzie obecny w pracy.
Okresowe zawieszenie szczepień w systemie drop-inn
Władze krajowe postanowiły, że więcej osób ma otrzymać dawkę przypominającą. Aby zapewnić efektywny i przewidywalny system szczepień, wprowadza się okresowo od dnia 6 grudnia szczepienia wyłącznie po zamówieniu wizyty na szczepienie w punkcie szczepień. Władze miasta Bergen zawieszają aktualnie na pewien okres szczepienia w systemie drop-inn (bez zamawiania wizyty).
Warunek ukończenia 12 lat
Twoje dziecko będzie zaszczepione szczepionką o nazwie Comirnaty z firmy Pfizer/BioNTech. Szczepionka ta jest zatwierdzona do użytku dla dzieci, które ukończyły 12 lat, toteż dzieci w wieku
poniżej 12 lat nie mogą otrzymać tej szczepionki. Kiedy Twoje dziecko ukończy dwanaście lat, możesz zamówić wizytę na szczepienie dzwoniąc na gminną infolinię do spraw koronawirusa (koronatelefon) pod numerem 55 56 77 00.
Warunek zgody przełożonych
Osoby w wieku poniżej 16 lat muszą mieć pisemną zgodę obojga przełożonych sprawujących odpowiedzialność rodzicielską, aby móc otrzymać szczepionkę. Formularz zgody został dostarczony dzieciom w szkołach razem z pismem informującym. Formularz ten można również znaleźć na ostatniej stronie niniejszego dokumentu.
Jeżeli samodzielnie sprawujesz odpowiedzialność rodzicielską, musisz to udokumentować, kiedy przyjdziesz razem z Twoim dzieckiem do punktu szczepień.

Poniżej podajemy przykłady zatwierdzonej dokumentacji dla punktów szczepień wykazującej, że samodzielnie sprawujesz odpowiedzialność rodzicielską za Twoje dziecko:
• Pisemne potwierdzenie z placówki szkolnej opieki zdrowotnej
• Zaświadczenie z norweskiego urzędu skarbowego (Skatteetaten)
• Zaświadczenie z UDI
• Potwierdzenie z NAV, że samodzielnie sprawujesz odpowiedzialność rodzicielską.
• Świadectwo zgonu
Prawo dziecka do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia
Opinie dzieci i młodzieży powinny być wysłuchane przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) opracował informacje specjalnie dostosowane dla dzieci i
młodzieży – zobacz tutaj.
Jeżeli potrzebne są specjalnie dostosowane warunki w punkcie szczepień
Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje specjalnie dostosowanych warunków podczas szczepienia, to możesz postąpić, jak następuje:
• Kiedy przyjdziecie na wyznaczoną godzinę szczepienia, skontaktuj się z pracownikiem ochrony na zewnątrz punktu szczepień. Poinformuj tą osobę o tym, że dziecko nie może stać w kolejce, albo że potrzebuje ono specjalnie dostosowanych warunków podczas szczepienia. Pracownik ochrony wejdzie z Wami do punktu szczepień poza kolejką.
• Jeżeli dziecko potrzebuje szerszego dostosowania warunków, poza tym co można zorganizować w punkcie szczepień, skontaktuj się z gminną infolinią do spraw koronawirusa (koronatelefon) pod numerem 55 56 77 00. Mogą oni pomóc Ci skontaktować się z pracownikami programu szczepień w celu nawiązania dialogu na temat tego, jak Twoje dziecko może zostać zaszczepione w jak najlepszy sposób.
Na temat szczepionki
Mieszkańcy miasta w tej grupie wiekowej będą szczepieni szczepionką Comirnaty z firmy BioNTech/Pfizer. Szczepienie będzie początkowo obejmować jedną dawkę szczepionki. Młodzież w wieku od 12 do 15 lat na ogół doświadcza bardzo dobrego działania szczepionki. Szczepionka ta zapewnia dobrą ochronę przeciwko zachorowaniu na Covid-19 i przeciwko późnym następstwom tej choroby. Dzięki szczepieniu przyczyniamy się również do ograniczenia zakażeń wśród ludności i do chronienia grup podwyższonego ryzyka.
Możliwe działania uboczne
Dzieci i młodzież mogą doznać takiej samej reakcji na szczepienie, jak osoby dorosłe. Zwykłe działania uboczne to bóle w miejscu zastrzyku, gorączka, ból głowy, bóle mięśni i osłabienie. Takie objawy
trwają zwykle przez jeden do dwóch dni. Nadeszły informacje o bardzo rzadkim niepożądanym działaniu po otrzymaniu szczepionki typu mRNA, w postaci zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia, zwłaszcza u osób młodych. Działania uboczne są przejściowe i większość osób wyzdrowieje w przeciągu jednego miesiąca. Studia wykazują, że takie komplikacje kardiologiczne mogą wystąpić również w przypadku, jeżeli osoba zostanie zakażona wirusem Covid-19 i jeżeli nie była ona szczepiona. Przeczytaj więcej o szczepieniach dla 12- 15-latków w portalu Internetowym Instytutu Zdrowia Publicznego FHI. Przeczytaj więcej o szczepieniach dla 12 – 15-latków w portalu FHI.
Szczepienie po przejściu infekcji Covid-19
Dzieci i młodzież, które przeszły infekcję Covid-19, nie powinny na razie szczepić się przeciwko temu wirusowi. Posiadają one dobrą odporność na ponowną infekcję, a zwłaszcza są chronione przeciwko

ciężkiemu przebiegowi choroby. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoje dziecko przeszło infekcję Covid-19, to można zaoferować szczepienie Twojemu dziecku.
Dwie dawki dla specjalnych grup
Dzieci i młodzież cierpiące na poważne schorzenia mogą otrzymać ofertę dwóch dawek szczepionki. Może to również być aktualne dla dzieci w rodzinach z osobami mającymi podwyższone ryzyko lub które mają inne oczywiste dodatkowe czynniki ryzyka. Przy szczepieniach dwoma dawkami szczepionki przedział czasowy między tymi dawkami musi wynosić dwanaście tygodni, o ile lekarz nie wyda innego zalecenia, kiedy zgłasza on, że dziecko ma dostać dwie dawki szczepionki.
Szczepienie przeciwko Covid-19 i inne szczepienia w ramach programu szczepień dzieci
W niektórych przypadkach szczepienie przeciwko Covid-19 może być wyznaczone na tą samą datę, co inne szczepienie w ramach programu szczepień dzieci. Może to dotyczyć następujących szczepień:
• Szczepienie przeciwko wirusowi HPV w 7-mej klasie
• Szczepionka przypominająca przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio w 10-tej klasie
• Szczepionka MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce (dotyczy niewielu przypadków)
Szczepienia w ramach programu szczepień dzieci powinny mieć wyższy priorytet, dotyczy to zwłaszcza szczepionki przeciwko wirusowi HPV.
Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zaleca, aby poszczególne szczepionki były podawane w różnych dniach i z przerwą co najmniej jednego tygodnia. Przeczytaj więcej w portalu internetowym Instytutu Zdrowia Publicznego Przeczytaj więcej w portalu FHI

Zgoda na szczepienie
Pragnę/ pragniemy, aby nasze dziecko zostało zaszczepione przeciwko wirusowi Covid-19.
Imię i nazwisko dziecka:_________________Numer personalny dziecka:_______ Nazwa szkoły: _________________ Dzielnica miasta: ___________
Przełożeni sprawujący odpowiedzialność rodzicielską:
Oboje przełożeni sprawujący odpowiedzialność rodzicielską muszą podpisać niniejszą zgodę. UWAGA! Jeżeli jedno z rodziców samodzielnie sprawuje opiekę rodzicielską wystarczy, że przełożony sprawujący odpowiedzialność rodzicielską podpisze formularz zgody, ale dokumentację dotyczącą odpowiedzialności rodzicielskiej należy zabrać z sobą do punktu szczepień.
Przełożony nr. 1:
Pełne imię i nazwisko (prosimy pisać wyraźnie):___________________________ Data i miejsce: ___________________________
Nummer telefonu: _______________________
Podpis: ________________________________
Przełożony nr. 2:
Pełne imię i nazwisko (prosimy pisać wyraźnie):___________________________ Data i miejsce: __________________________
Nummer telefonu: _______________________
Podpis: _________________________________