Bergen-szczczepienia roczników 2004-2005


Zarząd Miasta Bergen oferuje szczepienia przeciwko Covid-19 dla młodzieży z roczników 2004 i 2005.
Oferta ta obejmuje również młodzież z innych gmin, która uczęszcza do szkół średnich w
Bergen. Wszystkie osoby, które pragną zaszczepić się muszą okazać ważną legitymację.
Informacje dla osób, które ukończyły 16 lat:
Osoby, które ukończyły 16 lat uważane są w Norwegii za osoby prawnie dorosłe pod względem decydowania o własnej opiece zdrowotnej (helserettslig myndige) i nie potrzebują one zgody przełożonych, aby się zaszczepić.
Jeżeli pragniesz otrzymać pierwszą lub drugą dawkę szczepionki, możesz zarejestrować się używając elektronicznego formularza poniżej. UWAGA: Formularz ten jest w języku norweskim.
• Musisz być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) w Bergen, musisz mieć norweski numer telefonu komórkowego i elektroniczny dowód tożsamości (BankID lub MinID), aby użyć tego formularza.
• Po wysłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie e-mailem, że jesteś zarejestrowany w kolejce do szczepienia.
• Otrzymasz SMS z przydzieloną Ci wizytą na szczepienie. Zwróć uwagę na to, że możesz zostać wezwany w krótkim terminie.
• Jeżeli przydzielona Ci wizyta nie pasuje, możesz ją zmienić w portalu www.besoklegen.no. Zarejestruj się na szczepienie tutaj: www.bergen.kommune.no/minkoronavaksine
Zalecany przedział czasu między tymi dwiema dawkami szczepionki dla 16-i 17-latków wynosi dwanaście tygodni. Długi przedział czasowy między dawkami zapewnia najlepszą reakcję organizmu na szczepionkę i będzie to ważne dla długofalowej odporności w tej grupie wiekowej. Będzie możliwa pewna elastyczność pod względem długości tego przedziału czasowego, przy czym najkrótszy dopuszczalny przedział czasowy wynosi osiem tygodni. Innymi słowy, nie otrzymasz drugiej dawki szczepionki zanim nie upłynie co najmniej osiem tygodni od pierwszej dawki.
Jeżeli nie możesz użyć elektronicznego formularza, to możesz zadzwonić na gminną infolinię do spraw koronawirusa („koronatelefon”) pod numerem 55 56 77 00, aby zarejestrować się. Jeżeli pragniesz zamówić wizytę w celu otrzymania drugiej dawki szczepionki, to musisz poczekać, aż upłynie co najmniej osiem tygodni od otrzymania pierwszej dawki. Czas oczekiwania na połączenie telefoniczne może być dość długi. Pracownicy infolinii do spraw koronawirusa odpowiadają zasadniczo w językach norweskim i angielskim. Są tam również pracownicy mówiący językami:

arabskim, litewskim, polskim, hiszpańskim, tamilskim, francuskim, rosyjskim i portugalskim. Jeżeli pragniesz porozmawiać z pracownikiem władającym jednym z wymienionych języków, możesz otrzymać propozycję zadzwonienia jeszcze raz o określonej godzinie, kiedy pracownik ten będzie obecny w pracy.
Okresowe zawieszenie szczepień w systemie drop-inn
Władze krajowe postanowiły, że więcej osób ma otrzymać dawkę przypominającą. Aby zapewnić efektywny i przewidywalny system szczepień, wprowadza się okresowo od dnia 6 grudnia szczepienia w punktach szczepień wyłącznie po zamówieniu wizyty na szczepienie. Władze miasta Bergen zawieszają aktualnie na pewien okres szczepienia w systemie drop-inn (bez zamawiania wizyty).
Informacje dla osób w wieku poniżej 16 lat i ich przełożonych
Jeżeli urodziłeś się w roku 2005, ale jeszcze nie ukończyłeś 16 lat, to musisz mieć zgodę obojga
rodziców, aby móc otrzymać szczepionkę przeciwko Covid-19. Musisz poczekać do chwili, kiedy pracownik gminnej infolinii do spraw koronawirusa skontaktuje się z Tobą po tym, gdy oboje przełożeni wysłali formularze ze zgodą na Twoje szczepienie. Jeżeli jeszcze nie ukończyłeś 16 lat, to nie możesz użyć elektronicznego formularza.
Informacje dla przełożonych: W jaki sposób udzielasz zgody na pierwszą dawkę szczepionki dla dziecka
Zaloguj się do portalu „helsenorge.no” lub użyj apki «HelseNorge”. Wejdź na profil dziecka, wybierz «innboks» i wybierz «skriv ny melding». Wtedy otrzymasz dostęp do witryny «Bergen kommune – skolehelsetjenesten» (gmina Bergen – szkolna opieka zdrowotna). Wybierz ten adres jaką odbiorcę. Napisz, że udzielasz zgody na to, aby Twoje dziecko otrzymało ofertę szczepienia przeciwko Covid-19. Oboje przełożeni sprawujący odpowiedzialność rodzicielską muszą zalogować się i wysłać każde osobno swoją zgodę na szczepienie. Zostanie to zarejestrowane w historii zdrowia i choroby dziecka w placówce szkolnej opieki zdrowotnej i dziecko zostanie zgłoszone na szczepienie. Jeżeli masz dziecko, które nie uczęszcza do szkoły, to również możesz użyć tej metody w celu udzielenia zgody na to, aby Twoje dziecko otrzymało szczepionkę.
Jeżeli nie możesz użyć tego elektronicznego rozwiązania, to wypełnij formularz zgody z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Formularz zgody z FHI. Wypełniony formularz zgody należy złożyć w placówce szkolnej opieki zdrowotnej. Jeżeli Twoje dziecko nie jest uczniem szkoły średniej, to możesz złożyć ten formularz w miejscowej przychodni dla matki i dziecka. Twoje dziecko zostanie poproszone o odpowiedź na pytania dotyczące jego zdrowia, które mają znaczenie dla szczepienia, zarówno wtedy, kiedy on lub ona otrzyma datę wizyty na szczepienie, jak i wtedy, kiedy dziecko stawi się na tą wizytę w punkcie szczepień. Dziecko nie otrzyma z góry formularza «Oświadczenie własne» (egenerklæring).
Po tym, kiedy oboje rodzice wyrazili zgodę, władze odpowiedzialne za szczepienia skontaktują się z dzieckiem, któremu wyznaczono datę wizyty.
W jaki sposób otrzymasz dawkę nr. 2
Nie potrzebujesz nowej zgody Twoich przełożonych, aby otrzymać drugą dawkę szczepionki przeciwko Covid- 19. Zalecany przedział czasu między dawkami wynosi dwanaście tygodni. Jeżeli urodziłeś się w roku 2005, ale nie ukończyłeś 16 lat do dnia 15 listopada, to pracownicy gminnej infolinii do spraw koronawirusa skontaktują się z Tobą odnośnie wizyty w celu otrzymania drugiej dawki szczepionki. Nie otrzymasz drugiej dawki zanim nie upłynie dwanaście tygodni. Długi przedział czasowy między dawkami zapewnia najlepszą reakcję organizmu na szczepionkę i będzie to ważne dla długofalowej odporności w tej grupie wiekowej.
Informacje o szczepionkach przeciwko Covid-19 i o szczepieniu
Szczepionki Comirnaty (produkowane przez BioNTech/Pfizer) i Spikevax (produkowane przez Moderna) są zatwierdzone do użytku dla osób w wieku od 12 lat. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), będziemy szczepić młodzież w tej grupie wiekowej szczepionką Pfizer/Comirnaty. Zaleca się, aby osoby, które przeszły infekcję wirusem Covid-19, również zaszczepiły się, ale powinien upłynąć okres co

najmniej trzech miesięcy od Twoim wyzdrowienia do dnia, w którym otrzymasz szczepionkę. Jeżeli przeszedłeś Covid-19, to potrzebujesz tylko jednej dawki szczepionki.
Zazwyczaj odczuwa się reakcję na szczepionkę przez pierwsze dwa do trzech dni po szczepieniu. Mogą to być bóle w ramieniu, bóle mięśni, bóle głowy, gorączka i objawy z układu trawiennego. Jeżeli objawy będą silniejsze albo jeżeli trwają one przez wiele dni, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Nadeszły informacje o bardzo rzadkim niepożądanym działaniu po otrzymaniu szczepionki typu mRNA, w postaci zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia. Stan ten pojawia się częściej wśród chłopców w młodszych grupach wiekowych i to głównie po drugiej dawce szczepionki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach internetowych FHI. Dalsze informacje znajdziesz w portalu FHI. Studia wykazują, że takie komplikacje kardiologiczne zdarzają się również wśród osób, które były zarażone wirusem Covid-19.Be