Bergen-nowe restrykcje.

Restauracje i kluby

Obowiązek rejestracji i legitymizacji gości w restauracjach.
Obowiązek noszenia masek w restauracjach, kawiarniach, stołówkach i innych miejscach, gdy pracownicy i goście przemieszczają się po lokalu i istnieje ryzyko, że wymóg odległości jednego metra nie może zostać spełniony.
Poziom dźwięku w miejscach, w których odtwarzana jest muzyka, powinien być dostosowany do poziomu, który pozwala gościom rozmawiać ze sobą w odległości jednego metra.:

Unikaj gromadzenia więcej niż dziesięciu gości w domu, pamiętając o konieczności i możliwości zachowania 1 m odstępu.
Należy nosić maseczki w sytuacjach, w których nie można zachować co najmniej metrowej odległości, poza krótkoterminowymi przejściami dla osób niebędących gospodarstwami domowymi, na przykład w sklepach, we wspólnych pomieszczeniach, centrach handlowych, kościołach-zborach, w środkach transportu publicznego i na stacjach, oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do uprawiania sportu, sportu i rekreacji. Zaleca się również noszenie maseczki w taksówce.

Ograniczenia dla odwiedzających w domach opieki
Ograniczenia odwiedzających do maksymalnie dwóch każdego dnia dla pacjenta, a goście zobligowani są nosić maseczki na twarz. Pracownicy domów opieki muszą nosić maseczki obligatoryjnie, gdy nie można zachować odległości dwóch metrów, pod warunkiem że nie utrudnia to niezbędnych zadań.

Zielony poziom w szkołach i przedszkolach
Nowe restrykcje nie zostaną wprowadzone dla przedszkoli i szkół.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/disse-tiltakene-innfores-i-bergen-na?fbclid=IwAR026cWJhFAt2w_MhreZ7iql-aXtJsUXniBdCRTMJEB0Dc5IWsj_16g1-Zo