Bergen- najnowsze informacje, które wchodzą w życie dzisiaj o północy

Rada miasta Bergen przyjęła w poniedziałek 19 kwietnia nowe rozporządzenie lokalne, które będzie obowiązywać od 20 kwietnia i przez dwa tygodnie, czyli do 3 maja.

Poza tym obowiązują ogólnokrajowe zasady ochronne.
Lokalne nakazy są wprowadzone z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej cechującej się licznymi przypadkami zakażeń wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta za przestrzeganie odległości, ograniczenie bliskich kontaktów i pozostawanie w domu w razie objawów chorobowych.


Przepisy ochronne dla Bergen:
Odwiedziny i kontakty towarzyskie
Niedozwolone jest przyjmowanie więcej, niż dwóch gości w domu prywatnym, poza osobami mieszkającymi w tym gospodarstwie domowym. Gospodarstwa domowe składające się tylko z jednej lub dwóch osób, mogą przyjąć więcej gości, o ile wszyscy goście są z tego samego gospodarstwa domowego. Maksymalnie dziesięć osób może być obecnych równocześnie, kiedy nie wszystkie osoby są członkami tego samego gospodarstwa domowego. Zakaz ten obowiązuje również na balkonach i na tarasach z dojściem z domu mieszkalnego, przy czym ta liczba osób jest dozwolona pod warunkiem, że miejsce to pozwala na zachowanie odległości jednego metra do osób, z którymi zazwyczaj nie mieszka się razem. Ogólnie biorąc, zaleca się ograniczyć kontakty towarzyskie, a
najlepiej jest spotykać się z innymi osobami na zewnątrz.
Obiekty, które będą zamknięte
Obiekty takie jak wesołe miasteczka, hale do gier, Fysak, ośrodki zabaw dla dzieci/ lekeland, kręgielnie i podobne ośrodki zajęć dla dzieci i młodzieży, muszą być zamknięte. Baseny, badeland, baseny hotelowe itp., będą również zamknięte. Wyjątki: Obiekty takie mogą być otwarte dla szkolnych lekcji pływania, sportów wyczynowych, indywidualnego treningu leczniczego po uprzednim zamówieniu godziny, jak również w celu rehabilitacji i treningu indywidualnego lub treningu w mniejszych grupach.
Trening i zajęcia w czasie wolnym
Niedozwolone jest organizowanie wewnątrz obiektów zajęć sportowych i zajęć w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Obejmuje to również ćwiczenia w ramach działalności kulturalnej. Dozwolone są zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, odbywające się na zewnątrz.
Treningi i zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych muszą stosować się do ogólnokrajowych wytycznych, dopuszczających liczbę do dziecięciu osób wewnątrz obiektów i do 20 osób na zewnątrz. Siłownie mogą być otwarte i muszą one być prowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami ochrony przed zakażeniami .


Obowiązek używania maseczki
Kiedy nie jest możliwe utrzymanie odległości jednego metra, poza szybkim mijaniem osób, należy używać maseczki w miejscach publicznych wewnątrz lokali. Obejmuje to sklepy, przestrzenie wspólne w centrach handlowych, lokale gastronomiczne, transport publiczny, lokale dla zajęć sportowych i dla zajęć w czasie wolnym, oraz lokale używane przez ugrupowania wyznaniowe i światopoglądowe. Postanowienie to obowiązuje również pracowników w miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymywanie właściwej odległości od gości, o ile nie prowadzono innych środków ochrony przed zakażeniami, jak na przykład używanie przyłbicy i przegród. Obowiązuje używanie maseczki w taksówce. Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie muszą używać maseczki.

Przedszkola i szkoły
Szkoły i przedszkola pracują na poziomie żółtym. W przypadku pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń można wprowadzić poziom czerwony w poszczególnych szkołach.
Nowe zasady odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej
Od dnia 20 kwietnia obowiązują zaostrzone wytyczne dla odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej. Dwie stałe osoby mogą odwiedzać mieszkańca takiego domu opieki maksymalnie dwa razy w tygodniu i wizyta taka musi być umówiona z góry. Osoby odwiedzające muszą używać maseczek i utrzymywać odległość jednego metra.


Imprezy
Bergen stosuje ogólnokrajowe zasady dotyczące organizowania imprez, również tam, gdzie dzieci i młodzież są publicznością lub wykonawcami (patrz poniżej)

Szczegółowe informacje

http://www.bergen.kommune.no/koronavirus
Odpowiedz