Bergen- aktualizacja obostrzeń z 3 maja

BERGEN KOMMUNE (ZARZÄ„D MIASTA BERGEN)
Nowe zasady ochrony przed zakażeniami obowiązujące w Bergen od dnia 20 kwietnia 2021 do dnia 12 maja 2021
Uaktualnione dnia 3 maja 2021
Rada Miasta Bergen uchwaliła nowy lokalny przepis ochronny dla Bergen, obowiązujący od dnia 20 kwietnia do dnia 12 maja 2021 włącznie. Poza tym obowiązują ogólnokrajowe zasady ochronne.
Lokalne nakazy są wprowadzone z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej cechującej się licznymi przypadkami zakażeń wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta za przestrzeganie odległości, ograniczenie bliskich kontaktów i pozostawanie w domu w razie objawów chorobowych.
Przepisy ochronne dla Bergen:
Odwiedziny i kontakty towarzyskie
Niedozwolone jest przyjmowanie więcej, niż dwóch gości w domu prywatnym, poza osobami mieszkającymi w tym gospodarstwie domowym. Gospodarstwa domowe składające się tylko z jednej lub dwóch osób, mogą przyjąć więcej gości, o ile wszyscy goście są z tego samego gospodarstwa domowego. Maksymalnie dziesięć osób może być obecnych równocześnie, jeżeli nie wszystkie osoby są członkami tego samego gospodarstwa domowego. Zakaz ten obowiązuje również na balkonach i na tarasach z dojściem z domu mieszkalnego, przy czym taka liczba osób jest dozwolona pod warunkiem, że miejsce to pozwala na zachowanie odległości jednego metra od osób, z którymi zazwyczaj nie mieszka się razem. Ogólnie biorąc, zaleca się ograniczyć kontakty towarzyskie, a
najlepiej jest spotykać się z innymi osobami na zewnątrz.
Obiekty, które będą zamknięte
Obiekty takie jak wesołe miasteczka, hale do gier, ośrodki zabaw dla dzieci/ lekeland, kręgielnie i podobne ośrodki zajęć dla dzieci i młodzieży, muszą być zamknięte. Baseny, badeland, baseny hotelowe itp., będą również zamknięte. Wyjątki: Obiekty takie mogą być otwarte dla szkolnych lekcji pływania, sportów wyczynowych, indywidualnego treningu leczniczego po uprzednim zamówieniu godziny, jak również w celu rehabilitacji i treningu indywidualnego lub treningu w mniejszych grupach.
Trening i zajęcia w czasie wolnym
Od dnia 3 maja dozwolone są ponownie zajęcia sportowe, kulturalne i inne zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Jednak nadal nie można przeprowadzać meczów ani rozgrywek pucharowych wewnątrz obiektów sportowych. Fysak i Energisenteret dla dzieci i młodzieży w Haukeland mogą być otwarte, jak również zorganizowane zajęcia sportowe na basenach pływackich.
Wszelkie imprezy kulturalne wewnątrz bez numerowanych miejsc mogą mieć tylko dziesięć obecnych osób, dotyczy to również imprez z wykonawcami w wieku poniżej 20 lat.

Treningi i zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych muszą stosować się do ogólnokrajowych wytycznych, dopuszczających liczbę do dziesięciu osób wewnątrz obiektów i do 20 osób na zewnątrz. Siłownie mogą być otwarte i muszą one być prowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami ochrony przed zakażeniami .
Obowiązek używania maseczki
Kiedy nie jest możliwe utrzymanie odległości jednego metra, poza szybkim mijaniem osób, należy używać maseczki w miejscach publicznych wewnątrz lokali. Obejmuje to sklepy, przestrzenie wspólne w centrach handlowych, lokale gastronomiczne, transport publiczny, lokale dla zajęć sportowych i dla zajęć w czasie wolnym, oraz lokale używane przez ugrupowania wyznaniowe i światopoglądowe. Postanowienie to obowiązuje również pracowników w miejscach, gdzie nie jest możliwe utrzymywanie właściwej odległości od gości, o ile nie wprowadzono innych środków ochrony przed zakażeniami, jak na przykład używanie przyłbicy i przegród. Obowiązuje używanie maseczki w taksówce. Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie muszą używać maseczki.
Przedszkola i szkoły
Szkoły i przedszkola pracują na poziomie żółtym. W przypadku pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń można wprowadzić poziom czerwony w poszczególnych szkołach.
Nowe zasady odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej
Od dnia 20 kwietnia obowiązują zaostrzone wytyczne dla odwiedzin w domach opieki krótkoterminowej. Dwie stałe osoby mogą odwiedzać mieszkańca takiego domu opieki maksymalnie dwa razy w tygodniu i wizyta taka musi być umówiona z góry. Osoby odwiedzające muszą używać maseczek i utrzymywać odległość jednego metra.
Imprezy
Bergen stosuje ogólnokrajowe zasady dotyczące organizowania imprez, również tam, gdzie dzieci i młodzież są publicznością lub wykonawcami.

https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T546667662