Analiza raportu dot.ryzyka zakażenia na covid-19 z 11.05

Ewolucja koronawirusa, zebrane z raportu w listopadzie i grudniu 2020 r. z powiatów Agder, Nordland, Oslo i Vestland. Dane zostały zebrane drogą elektroniczną za pomocą kwestionariusza zawierającego 180 indywidualnych pytań.

Osoby urodzone w krajach o niskim lub średnim dochodzie zgłaszali średnio lepszą higienę korony niż osoby urodzone w Europie Zachodniej lub bogatych krajach poza Europą Zachodnią. Jest to jeden z ustaleń nowego sprawozdania na temat zachowania korony i pochodzenia w czterech powiatach.

Analizy przedstawione w niniejszym raporcie pokazują, że zachowania związane z ryzykiem zakażenia lub zakażenia innych można podzielić na dwie grupy: higiena i dystans społeczny. Stworzono średnie wyniki dla każdej z tych dwóch grup zachowań. Użyto trzech różnych systemów podziału według pochodzenia kraju. Opierają się one na działach używanych wcześniej przez Global Burden of Disease (GBD) the Global Burden of Disease (GBD), Statistics Norway i Bank Ĺšwiatowy (podział na poziom dochodów kraju).

Te trzy sekcje okazały się działać w przybliżeniu równie dobrze w kontekście przestrzegania higieny, to samo dotyczy dystansu społecznego w Europie zachodniej , w tym Norwegii i krajów Nordyckich, czyli krajów o średnim i wysokim dochodzie.

Jeśli chodzi o przestrzeganie zaleceń higieny w okresie pandemii , dobrze wychodzą również osoby urodzone w krajach o niskich i średnich dochodach. Jeśli chodzi o społeczne zdystansowanie, początkowo wydawało się, że wyszły równie dobrze, a przynajmniej tak dobrze, jak te urodzone w Norwegii, krajach nordyckich czy Europie Zachodniej. Analiza poszczególnych zmiennych pokazuje nieco inny obraz. Osoby urodzone w krajach o niskich i średnich dochodach wyszły mniej przychylnie w dwóch kategoriach; transport publiczny, higiena rąk i bliski kontakt z innymi.

Wyniki tego badania sugerują, że wśród tych, którzy pochodzą z krajów o niskim i średnim dochodzie, a nie tylko z tych krajów, które są związane z wysokim stopniem infekcji, należy rozważyć, czy grupy te potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z sytuacją, która może być bardzo stresująca .

https://pcpi.no/wp-admin/post.php?post=10158&action=edit