Aktualizacja zasad dystansu społecznego z 28 kwietnia

Zwiększona odległość i mniej bliskich kontaktów to dwa kluczowe środki zmniejszające liczbę zakażeń w leczeniu pandemii korony.


Pamiętaj o dobrej higienie rąk i kaszlu. 
Zachowaj odległość 1 metra od innych niż te, z którymi mieszkasz. Unikaj kontaktu fizycznego, w tym potrząsania rękami i ściskania.     
Ryzyko zakażenia jest wyższe wewnątrz niż na zewnątrz (zwłaszcza w małych i słabo wentylowanych pomieszczeniach).
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy zakażenia dróg oddechowych, należy pozostać w domu i zdać test, jeśli podejrzewasz, że jesteś zakażony koronawirusem
Zachowaj dystans 
Covid-19 rozprzestrzenia się głównie poprzez kropelkę i infekcję kontaktową.

Nie zmieniają się zasady osób zamieszkujacych wspólne gospodarstwa domowe.

Jeśli mieszkasz sam, możesz mieć od jednego do dwóch bliskich przyjaciół, z którymi możesz być fizycznie blisko. Z czasem powinny być takie same.

Dzieci i młodzież, oprócz tych, z którymi mieszkają, mogą widywać w domu od jednego do dwóch bliskich przyjaciół. Zachowaj dystans do osób, z którymi nie mieszkasz.

Główną zasadą jest odległość co najmniej jednego metra, a pożądaną 2 metry, szczególnie gdy osoby:

są w kontakcie z osobami, które mają COVID-19 (osoby, które są w izolacji)  
mają kontakt z osobami w grupach ryzyka, gdy w społeczeństwie występuje duża liczba zakażeń  
uczestniczyć w aktywności z ciężkim oddychaniem (śpiew, ćwiczenia o wysokiej intensywności itp.)   


Zaleca się zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniach zarówno pożytku publicznego jaki w mieszkaniach prywatnych.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/