4 etap luzowania obostrzeń nie bedzie wprowadzony, dlaczego ?


Niebezpieczeństwo związane z wariantem Delta i zwiększone rozprzestrzenianie się wirusa, zarówno w Norwegii jak i na arenie międzynarodowej, sprawia, że rząd podjął decyzję, by nie wdrażać teraz etapu 4 w planie ponownego otwarcia. W połowie sierpnia ponownie podda się ocenie, czy możemy przejść na etap 4.
Urząd ds. Zdrowia i Instytut Zdrowia Publicznego w swoim zaleceniu wystosowały do rządu prośbę o rozważenie odsunięcia etapu 4 o dwa tygodnie.
Pandemia się nie skończyła. W wielu europejskich krajach rozwój sytuacji spowodowany wariantem Delta jest niepokojący, również w krajach z wyższą ilością zaszczepionych niż w Norwegii, tak jak w Wielkiej Brytanii i w Holandii. Niepewne jest to, w jaki sposób wariant Delta uderzy w Norwegii, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa i choroby. Dlatego rząd podjął decyzję o przyjęciu rady od Urzędu ds. Zdrowia i Instytutu Zdrowia Publicznego o niewprowadzaniu teraz etapu 4 w planie otwarcia, powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie.
Wariant Delta stał się dominującym wariantem w Norwegii i liczba zakażonych tym wariantem wzrasta. Urząd ds. Zdrowia i Instytut Zdrowia Publicznego wskazuje w swojej odpowiedzi na zlecenie, że ponowne otwarcia powinno się odłożyć szczególnie ze względu na rozwój sytuacji w Norwegii i na arenie międzynarodowej.
Normalna codzienność w szkole
W ciągu całej pandemii rząd w pierwszej kolejności priorytetowo traktował dzieci i młodzież. Teraz bardzo ważnym jest, by umożliwić, aby szkoły mogły otworzyć się na poziomie zielonym na rozpoczęcie roku szkolnego. Wymaga to, abyśmy mieli dobrą kontrolę nad sytuacją epidemiologiczną.

-Musimy robić, co możemy, by dzieci i młodzież mogły rozpocząć normalny dzień szkolny po wakacjach. Dalsze ponowne otwarcie w chwili obecnej zwiększyłoby ryzyko, że więcej szkół musiałoby się otworzyć na poziomie żółtym lub czerwonym i tym samym dotknęłoby to dzieci i młodzież, powiedział Høie.
Jednakże jest tak, że przedszkola, szkoły i świetlice szkolne na obszarach z dużą ilością zakażeń powinny przygotowywać się na poziom żółty. Dotyczy to szczególnie żłobków i świetlic szkolnych, które otwierają się wcześniej niż szkoły w sierpniu.
Młodzi poniżej 18 roku życia unikną kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.
Strategia TISK (testowanie, monitoring zakażeń i kwarantanna) była jednym z najważniejszych środków utrzymania kontroli nad pandemią w Norwegii. Te działania dotykają wielu, zarówno pojedynczych osób, gmin, szkół, przedszkoli, miejsc pracy. Dlatego ważne jest, by dopasować działania do sytuacji epidemiologicznej.
Niechronione, bliskie kontakty mają, w obecnych przepisach, obowiązek odbycia kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną na 10 dób po narażeniu na kontakt. Okres kwarantanny może być skrócony po negatywnym wyniku testu PCR uzyskanym po 7 dobach.
Od 16 sierpnia dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie będą miały obowiązku kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, z wyjątkiem członków gospodarstwa domowego lub odpowiednich bliskich kontaktów zakażonej osoby, jak np. chłopak/ dziewczyna. Wyjątek stosuje się jedynie w przypadku przejścia testu zgodnie z wytycznymi gminy. Opracowane zostaną krajowe poradniki dotyczące reżimu testowego, jaki powinny posiadać gminy. Jeśli reżim testowy nie zostanie wykonany, to wspomniana osoba ma obowiązek kwarantanny.

  • Kiedy szkoły otworzą się na zielonym poziomie, musimy unikać sytuacji, kiedy duża liczba dzieci i młodzieży zostanie wysłanych na kwarantannę i będą mieli za dużo nieobecności. Ponieważ na poziomie zielonym nie będzie podziału na kohorty, koniecznym jest wyjęcie osób poniżej 18 roku życia z obowiązku kwarantanny, tak, aby każdy pojedynczy przypadek

zakażenia nie doprowadzał do nieobecności dla wielu osób i do obniżonej działalności szkoły, powiedział Høie.
Dla osób powyżej 18 roku życia zachowany zostaje obecny obowiązek kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną, ale gminy otrzymają możliwość wprowadzania wyjątków i zastąpienia kwarantanny wykonywaniem testów. Gminy powinny w sposób szczególny ocenić, czy uczniowie w szkole średniej, którzy mają powyżej 18 lat i którzy nie są chronieni, mogą zostać objęci wyjątkiem od kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.
Drobne aktualizacje etapu 3
Wprowadza się drobne aktualizacje etapu 3. Zmiany wchodzą w życie o północy, w nocy na poniedziałek 2 sierpnia.
• Dzisiaj dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, takich jak mecze i zgrupowania, niezależnie od regionów i okręgów. Teraz będzie to możliwe również w przypadku dorosłych.
• Firmy i organizacje, które chcą organizować spotkania towarzyskie dla pracowników, takie jak spotkania startowe, muszą dziś stosować się do zasad obowiązujących w przypadku imprez prywatnych. Oznacza to bardziej surowe ograniczenia dotyczące liczby uczestników niż w przypadku spotkań merytorycznych. Od teraz takie spotkania będą definiowane jako wydarzenia publiczne. Warunkiem jest, żeby wydarzenie było organizowane przez podmiot zewnętrzny.
• Wprowadza się wyjątek od stosowania restrykcji wjazdowych dla małoletnich dzieci podróżujących do Norwegii z rodzicami, którzy objęci są wyjątkiem od restrykcji wjazdowych na innej podstawie niż posiadanie zaświadczenia koronawirusowego. Dzieci podróżujące z rodzicami, którzy objęci są wyjątkiem od restrykcji wjazdowych na podstawie zaświadczenia koronawirusowego, już wcześniej były objęte tym wyjątkiem i mogą dziś wjeżdżać do Norwegii.
• Promy pasażerskie, płynące z zielonego kraju do kraju objętego obowiązkiem kwarantanny, które nie zabierają na pokład nowych pasażerów, nie są zaliczane do transportu publicznego na podstawie przepisów rozporządzenia o COVID-19 o

wyjątku od stosowania kwarantanny wjazdowej dla podróżnych krótkotrwale przebywających na obszarach objętych obowiązkiem kwarantanny.
Aktualizacje etapu 4 – nie będą teraz wprowadzane
Mimo, że rząd nie wprowadza teraz etapu 4, zadecydowano o drobnych aktualizacjach etapu 4 oprócz tego, o czym postanowiono już wcześniej. Mimo, że zmiany nie będą wprowadzone teraz, to informujemy o nich już teraz, żeby sytuacja była przewidywalna dla osób, których te zmiany dotyczą.
Poniżej lista aktualizacji etapu 4 w rządowym planie stopniowego otwierania społeczeństwa:
• W wydarzeniach prywatnych może uczestniczyć do 500 osób.
• Nadal będzie obowiązywał wymóg tworzenia kohort do 500 osób na wydarzeniach
wykorzystujących zaświadczenie koronawirusowe.
• W etapie 4, zwiększa się z 300 do 500 osób liczbę uczestników obozów tematycznych
i innych zajęć rekreacyjnych gromadzących wiele osób i trwających wiele dni.
Zalecana liczebność grupy w tym kontekście zwiększa się z 40 do 50 osób.
• Uniwersytety, szkoły wyższe i policealne mogą prowadzić zajęcia stacjonarne i objęte
są wyjątkiem od stosowania wymogu zachowania dystansu podczas zajęć.
W przypadku wydarzeń, zadecydowano o wprowadzeniu następujących zmian w etapie 4:
• Znieść zakaz wpuszczania osób po godz. 24. 00 na wydarzeniach z prawem
serwowania alkoholu.
• nieśZnieść wymóg podawania alkoholu do stolika na wydarzeniach. Zamiast tego wymaga się miejsc siedzących dla wszystkich, jeśli na wydarzeniu będzie podawany alkohol, z wyjątkiem wydarzeń wykorzystujących zaświadczenie koronawirusowe.
• Znieść wymóg zachowania dystansu na wydarzeniach wykorzystujących zaświadczenie koronawirusowe.
• Znieść wymóg metrowego dystansu dla wykonawców-amatorów na wydarzeniach kulturalnych.

• Ująć w rozporządzeniu, że osoby chronione przybywające razem mogą siedzieć bliżej siebie po przybyciu na wydarzenie, na którym zastosowane siedzenia zamontowane są na stałe.
• Znieść zakaz usadzania osób na ponad połowie liczby siedzeń zamontowanych na stałe, jeśli nie można zachować metrowego dystansu we wszystkich kierunkach.
• Obowiązek organizatora do zastosowania działań w celu spełnienia wymogu zachowania dystansu między uczestnikami będzie dotyczył również wydarzeń publicznych bez stałych, przypisanych miejsc siedzących.