27 maja-kolejny etap luzowania obotrzeń


Rząd przechodzi na drugi etap planu ponownego otwierania społeczeństwa od północy, w nocy na czwartek 27 maja. Od tej daty, między innymi, więcej osób będzie mogło się gromadzić, a przedszkola i szkoły mogą przejść na zielony poziom obostrzeń tam, gdzie zakażeń jest niewiele. Już od dziś przestajemy odradzać podróży krajowych.

 • Widzimy, że liczba hospitalizacji maleje. Liczba zakażeń jest stabilna. 36% wszystkich osób powyżej 18 roku życia zostało już zaszczepionych pierwszą dawką. Szczepienia przebiegają zgodnie z planem. Na podstawie całościowej oceny rząd uważa więc, że można przejść na kolejny etap ponownego otwierania Norwegii. Możemy zintensyfikować prace, aby Norwegia ponownie ruszyła – powiedziała premier Erna Solberg.
  Decyzja o przejściu na drugi etap opiera się na zaleceniach Urzędu ds. zdrowia i Norweskiego instytutu zdrowia publicznego.
  Mimo aktualnego wprowadzania ulg w całym kraju, musimy zachować ostrożność. Lokalne ogniska zakażeń i gdzieniegdzie większa liczba zakażonych sprawiają, że jest potrzeba wprowadzania lokalnie surowszych zasad. Oznacza to, że wciąż należy być przygotowanym na różnice w obostrzeniach w różnych częściach kraju.
 • Kiedy otwieramy się w skali kraju, ważne jest, żeby gminy miały czas na ocenę, czy potrzebują surowszych lokalnych zasad, aby utrzymać liczbę zakażeń pod kontrolą. Dlatego zmiany wchodzą w życie dopiero 27 maja – podkreśliła premier.
  Wprowadzamy też drobne aktualizacje poszczególnych etapów w rządowym planie stopniowego otwierania społeczeństwa. Dotyczy to również etapu 3 i 4. Szkoły i przedszkola mogą przejść na poziom zielony
  Aż do teraz, na poziomie ogólnokrajowym zadecydowano, że wszystkie przedszkola i szkoły działają na żółtym poziomie obostrzeń. Od 27 maja gminy, w oparciu lokalną sytuację epidemiologiczną, mogą same decydować, jaki poziom obostrzeń ma obowiązywać w szkołach i przedszkolach. Oznacza to, że gminy o niewielkiej liczbie zakażeń mogą rozważyć przejście na zielony poziom obostrzeń zgodnie z modelem sygnalizacji świetlnej.
 • Rząd przy otwieraniu Norwegii priorytetowo traktuje dzieci i młodzież. Obostrzenia ich dotyczące będą łagodniejsze niż te dotyczące dorosłych. Etap drugi oznacza powrót do bardziej normalnej codzienności w wielu przedszkolach i szkołach. Dla studentów pozwala się na więcej fizycznego uczestnictwa w zajęciach tak, żeby mogli się spotykać i jak najlepiej skorzystać z nauczania – powiedziała minister edukacji i integracji Guri Melby.
  Gmina może przejść na poziom zielony pod warunkiem, że przez dłuższy czas miała niski poziom zakażeń, wystarczające moce przerobowe do wykonywania testów oraz na bieżąco monitoruje liczbę przypadków zakażeń. Gminy muszą mieć też plan szybkiego przejścia na żółty lub czerwony poziom obostrzeń.
  Aby umożliwić coraz większym stopniu nauczanie stacjonarne na uniwersytetach i szkołach wyższych, wprowadza się regularne testy i rejestrację obecności, aby ułatwić monitoring szerzenia się zakażeń.
  Zajęcia rekreacyjne
  Zalecana wielkość grup w przypadku zorganizowanych treningów w sporcie powszechnym oraz zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla dorosłych powyżej 20 r.ż. zwiększa się: Z 10 na 20 osób w pomieszczeniach oraz z 20 do 30 osób na zewnątrz. Kilka grup może uczestniczyć w zajęciach jednocześnie przy założeniu, że będą od siebie oddzielone w ramach różnych kohort.
 • Wydarzenia
  W etapie drugim, na wydarzeniach dla dzieci i młodzieży może być większa liczba uczestników. W wydarzeniach w pomieszczeniach, które gromadzą uczestników poniżej 20 roku życia, należących do tej samej gminy, może uczestniczyć do 100 osób.
  – Cieszę się, że ułatwiamy teraz dzieciom i młodzieży spotkania i uczestnictwo w zajęciach. Nie ma wymogu, żeby były one z tej samej gminy. Oznacza to, że dzieci i młodzież, które mieszkają w jednej gminie, ale które trenują, ćwiczą, mają próby i tym podobne w stowarzyszeniu, drużynie lub klubie sportowym w gminie sąsiedniej, również mogą uczestniczyć w wydarzeniach z tym stowarzyszeniem w gminie sąsiedniej – powiedział minister dzieci rodzi rodziny Kjell Ingolf Ropstad.
  Na publicznych wydarzeniach w pomieszczenia zwiększa się z 10 do 50 dopuszczalną liczbę osób, które mogą w nim uczestniczyć bez przypisanych stałych miejsc siedzących.
  Na zgromadzeniach, które nie odbywają się w domach prywatnych, ogrodach lub domkach letniskowych, dozwolona ilość osób w pomieszczeniach zwiększa się z 10 do 20, a na zewnątrz z 20 do 30. Dotyczy to na przykład uroczystości w wynajętym lokalu lub w miejscu publicznym.
  W domach prywatnych zalecana liczba osób, którą można gościć zwiększa się z 5 do 10, o ile są one w stanie utrzymać metrowy dystans.
  W przypadku odwiedzin domowych, osoby chronione (Lovdata) nie wliczają się do zalecanej maksymalnej liczby osób. Nadal musi być możliwość utrzymania dystansu pomiędzy osobami, które nie są chronione.
  Targi i tymczasowe targowiska podlegają teraz takim regulacjom jak centra handlowe, a nie takim, jak wydarzenia.
 • Podróże krajowe
  Można odbywać podróże krajowe, ale ważne jest, aby tak zaplanować podróż, żeby w jak największym stopniu unikać transmisji zakażeń między miejscami. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które podróżują z obszarów o wysokiej liczbie zakażeń.
  W przypadku osób chronionych (Lovdata), które mieszkają w gminie, w której obowiązują surowe obostrzenia, a które podróżują do gminy o mniej surowych obostrzeniach, nie obowiązuje zalecenie o stosowaniu zasad i zaleceń obowiązujących w gminie zamieszkania.
  Ze względu na to, że zmienione zalecenia dotyczące podróży krajowych nie wymagają dodatkowych przygotowań ani analiz ze strony gmin, będą one obowiązywać już od dziś.
  Serwowanie alkoholu
  Możliwość wpuszczania do lokalu i serwowania alkoholu przedłuża się do godziny 24:00 i nie obowiązuje już ograniczenie serwowania alkoholu tylko do posiłku. Wciąż stawia się wymóg dotyczący rozmieszczenia stolików oraz utrzymania metrowego dystansu.
  Przeprowadzanie testów
  Rząd pozwala na zwiększone wykorzystanie testów na skalę masową na obszarach, gdzie ponowne otwarcie społeczeństwa powoduje wzrost ryzyka pojawienia się większej ilości zakażeń, szczególnie tam, gdzie przez długi czas obowiązywały surowe obostrzenia.
 • Przyjrzymy się, w jaki sposób można uruchomić system, gdzie do przeprowadzenia testów będzie można wykorzystać podmioty prywatne, aby zwiększyć wydajność przeprowadzania testów, na przykład aby w wydarzeniach mogło uczestniczyć więcej osób. Zakładamy, że będzie to opłacane ze środków publicznych – zaznaczyła Guri Melby.
  Kryteria wykonywania testów zostają zmienione w taki sposób, że gminy mogą przeprowadzać testy u osób, u których nie ma podejrzenia choroby. Gminy otrzymują możliwość priorytetowego przekierowywania wolnych mocy przerobowych do wykonywania testów w celu realizacji tych nowych celów.
 • Chcemy również wykorzystać masowe wykonywanie testów w przypadku zajęć rekreacyjnych i ogólnodostępnych w ramach ochrony zdrowia psychicznego i opieki nad osobami z uzależnieniami oraz w miejscach pracy, gdzie pracownicy często kontaktują się z dużą ilością osób. W wakacje będziemy stosować regularne przeprowadzanie testów, aby w większym stopniu móc pozwolić na zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie jak szkoły letnie, zajęcia wakacyjne i obozy letnie – powiedział Kjell Ingolf Ropstad.
 • Sport wyczynowy
  Sport wyczynowy stanowi nową kategorię w planie ponownego otwierania społeczeństwa. W drugim etapie otwiera się możliwość przeprowadzania meczy treningowych piłki nożnej w lidze PostNord oraz pozostałych rozgrywek ligowych sportu wyczynowego, które do tej pory nie były dozwolone. Rząd pozwoli na rozgrywki w ramach tych samych lig po 3 tygodniach od 27 maja, o ile będą za tym przemawiały doświadczenia zebrane w wyniku meczy treningowych oraz sytuacji epidemiologicznej.
 • Definicje
  Osoba w pełni zaszczepiona:
  • Osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki, po upływie 1 tygodnia od przyjęcia
  ostatniej dawki.
  • Osoby, które przechorowały COVID-19 i otrzymały jedną dawkę szczepionki po upływie przynajmniej 3 tygodni od daty badania, po upływie jednego tygodnia od szczepienia.
  • Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki i otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19 wykonanego zatwierdzoną metodą laboratoryjną po upływie przynajmniej 3 tygodni od szczepienia oraz przebywają w izolacji.
 • Osoba chroniona:
  • Osoby w pełni zaszczepione
  • Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, przez okres od 3 do 15
  tygodni po szczepieniu.
  • Osoby, które przechorowały COVID-19 przez okres od dnia izolacji do 6 miesięcy po dacie badania przy zastosowaniu zatwierdzonej metody laboratoryjnej.

Oto lista obostrzeń ogólnokrajowych obowiązujących od 27 maja włącznie:
Zalecenia dla całego kraju
Utrzymuj metrowy dystans. Utrzymuj ręce w czystości. Jeżeli jesteś chory, zostań w domu.
Kontakty społeczne
• Nie podejmuj gości w ilości więcej niż 10. (nowe)
• Jeśli wszyscy goście pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego, osób
może być więcej, ale muszą móc utrzymać dystans.
• Zachęca się do spotkań na powietrzu.
• Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą się odwiedzać w ramach własnej grupy (kohorty).
• W przypadku odwiedzin domowych, osób chronionych (Lovdata) nie wlicza się do dozwolonej liczby gości, ale wciąż musi być możliwość utrzymania dystansu pomiędzy osobami, które nie są chronione (Lovdata). (nowe)
Podróże
• Odradza się odbywania podróży zagranicznych. Podróże niezbędnie konieczne są dozwolone.
• Można podróżować w granicach kraju. Osoby, które nie są chronione, muszą zachować wyjątkową ostrożność i tak zaplanować podróż, aby w jak największym stopniu unikać transmisji wirusa między miejscami. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które podróżują z obszarów o wysokiej liczbie zakażeń. (nowe)
• Osoby, które podróżują do gmin, w których obowiązują mniej restrykcyjne obostrzenia, powinny stosować zalecenia obowiązujące w gminie, w której mieszkają na co dzień. Nie dotyczy to osób, które są chronione (Lovdata). (nowe)

Szkoły i przedszkola
Przedszkola i szkoły stosują model sygnalizacji świetlnej obostrzeń na poziomie zielonym, żółtym lub czerwonym, zgodnie lokalnymi ocenami sytuacji poszczególnych gmin. Przedszkola i szkoły już nie muszą być na poziomie żółtym w skali całego kraju. (nowe)
Szkolnictwo wyższe
• Więcej nauczania stacjonarnego i zwiększone stosowanie regularnych testów. (nowe)
• Rejestracja osób obecnych oraz ich miejsc siedzących, aby ułatwić monitoring szerzenia się zakażeń. (nowe)
Rynek pracy
• Praca zdalna z domu dla wszystkich, którzy mają taką możliwość i/lub elastyczny czas pracy.
Branża handlowa
• Otwarta w reżimie sanitarnym, por. osobny standard branżowy i wymogi określone w rozporządzeniu.
• Targi i targowiska tymczasowe podlegają tym samym regulacjom co branża handlowa i nie są już zaliczane do wydarzeń. Wymaga się również rejestrowania danych kontaktowych tych gości, którzy wyrażą na to zgodę. (nowe)


Aktywność sportowa i rekreacyjna
• Dorośli powyżej 20 r.ż. mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach typu trening, ćwiczenia w pomieszczeniach, w grupach do 20 osób, o ile są w stanie zachować przynajmniej metrowy dystans. (nowe)
• Dorośli powyżej 20 r.ż. mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach na świeżym powietrzu w grupach do 30 osób, o ile są w stanie zachować przynajmniej metrowy dystans. (nowe)

• Można zgromadzić wiele grup na tej samej przestrzeni treningowej/ćwiczeniowej, jeżeli grupy będą od siebie oddzielone i zarówno osobno jak i łącznie będą w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących zachowania reżimu sanitarnego.
• Dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia mogą trenować i uczestniczyć w zajęciach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych i nie obowiązują ich zalecenia zachowania metrowego dystansu, jeśli uniemożliwiłoby to wykonywanie zajęć.
• Jeśli dzieci i młodzież trenują/ćwiczą w klubie lub stowarzyszeniu lub tym podobnych w innej gminie, będą mogły uczestniczyć w zawodach z tym klubem/stowarzyszeniem, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.
• Kluby z małych gmin, które nie mają konkurentów w ramach gminy, mogą podróżować do gminy sąsiedniej, aby uczestniczyć w zawodach, o ile w obydwu gminach występuje ten sam poziom zakażeń. (nowe)
• Zachęca się, aby zajęcia odbywały się raczej na powietrzu niż w pomieszczeniach. Sport wyczynowy (nowe)
• Sportowcy zawodowi mogą trenować jak zwykle, zarówno na powietrzu jak i w pomieszczeniach.
• Dozwolone są mecze treningowe wszystkich klubów ligowych w sporcie wyczynowym, w tym w ramach ligi Post-Nord. Po 3 tygodniach od wprowadzenia poziomu drugiego, o ile przemawiać będą za tym doświadczenia wynikające z meczy treningowych i sytuacji epidemiologicznej, dozwolone będą mecze ligowe. (nowe)
Zasady obowiązujące na terenie całego kraju
Wydarzenia
Zalecamy ostrożność i planowanie udziału w wydarzeniach w taki sposób, aby w jak największym stopniu uniknąć transmisji wirusa między miejscami. Wliczając w to, aby nie uczestniczyć w wydarzeniach odbywających się w innej gminie, jeżeli mieszka się w gminie o podwyższonym poziomie zakażeń.
Przy organizacji wydarzeń obowiązują następujące zasady:
• Maksymalnie 20 osób może brać udział w prywatnych w spotkaniach w pomieszczeniach poza własnym domem np. w przyjęciach urodzinowych w

wynajętym lokalu. Na powietrzu limit wynosi 30 osób. Dzieci należące do tej samej kohorty w przedszkolu lub szkole podstawowej, mogą spotykać się z konieczną do tego liczbą dorosłych osób. (nowe)
• Maksymalnie 50 osób na wydarzeniach publicznych w pomieszczeniach, bez stałych przypisanych miejsc siedzących, ale do 100 osób na wydarzeniach gromadzących uczestników poniżej 20 roku życia pochodzących z tej samej gminy lub uczestniczących w treningu, ćwiczeniach, próbach i tym podobnych w tej samej gminie. (nowe)
• Maksymalnie 200 osób na wydarzeniach w pomieszczeniach, gdzie cała publiczność siedzi na stałych, przypisanych konkretnym osobom miejscach. (nowe)
• Maksymalnie 200 osób może brać udział w wydarzeniach na świeżym powietrzu, jednak 600 osób (w podziale na 3 kohorty po 200 osób), jeżeli siedzą one na stałych, przypisanych konkretnym osobom miejscach, a między kohortami zachowany jest przynajmniej dwumetrowy dystans.
• Organizator musi zastosować środki bezpieczeństwa, aby spełnić wymóg zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami, którzy nie należą do tego samego gospodarstwa domowego, w trakcie wydarzeń, gdzie publiczność siedzi na stałych, przypisanych konkretnym osobom miejscach. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy służb porządkowych w celu egzekwowania tego.
• Serwowanie alkoholu w ramach organizowanych wydarzeń odbywa się na takich samych zasadach jak w lokalach gastronomicznych.
Życie nocne, lokale gastronomiczne oraz wydarzenia, na których dozwolone jest serwowanie alkoholu
• Możliwość wpuszczania do lokalu i serwowania alkoholu przedłuża się do godziny 24:00. Nie ma wymogu podawania posiłku. (nowe)
• Wymagania dotyczące reżimu sanitarnego: Rejestracja, zredukowana ilość gości oraz wymóg zachowania dystansu, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.