Cz.3.FAQ. Reguły przyznawania zielonego bądź czerwonego światła w paszporcie COVID-19

Paszport COVID-19 wskazuje, czy w ostatnim czasie wykonano u Ciebie test z negatywnym wynikiem, czy jesteś osobą w pełni zaszczepioną oraz czy masz odporność nabytą wskutek przejścia choroby COVID-19. Z myślą o paszporcie COVID-19 ustanowione zostały reguły decydujące o tym, czy w Twoim norweskim paszporcie COVID-19 uaktywniona zostaje zielona bądź czerwona karta kontrolna.

Paszporty zielone i czerwone są ważne wyłącznie w użytku krajowym w Norwegii, natomiast informacja podana na rozszerzonej karcie kontrolnej jest sprawdzana przy wjeździe do Norwegii oraz w podróży do innych krajów europejskich.

Oto reguły, według których paszport COVID-19 otrzymuje w Norwegii światło zielone bądź czerwone:

Warunki uaktywnienia zielonej karty kontrolnej:

 • Jeżeli masz za sobą pierwsze z dwóch szczepień, to po upływie trzech tygodni od owego szczepienia przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna. Od tego momentu uznaje się Ciebie za osobę uodpornioną, i zielona karta kontrolna pozostaje ważna do momentu, w którym od otrzymania pierwszej dawki szczepionki upłynie 14 tygodni. Istnieje przy tym ewentualność tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej, co objaśniamy niżej.
 • W razie zachorowania na COVID-19 w okresie między pierwszą a drugą dawką szczepionki (później niż po upływie trzech tygodni od otrzymania pierwszej dawki szczepionki) tymczasowo uaktywniona zostaje czerwona karta kontrolna, co objaśniamy niżej. W efekcie uznaje się Ciebie za osobę w pełni zaszczepioną, i zielona karta kontrolna zostaje uaktywniona — przy założeniu niezmiennych okoliczności — bezterminowo*. Istnieje przy tym ewentualność tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej, co objaśniamy niżej. Zakażenie COVID-19 musi być udokumentowane zarejestrowanym wynikiem testu. Musi to być test PCR (albo wykonany równoważną metodą laboratoryjną) bądź szybki test antygenowy.
 • Jeżeli masz za sobą obydwa szczepienia, to po upływie jednego tygodnia od otrzymania drugiej dawki szczepionki przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna. W efekcie uznaje się Ciebie za osobę w pełni zaszczepioną, i zielona karta kontrolna zostaje uaktywniona — przy założeniu niezmiennych okoliczności — bezterminowo*. Istnieje przy tym ewentualność tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej, co objaśniamy niżej. Aby szczepienia można było uznać za dwie osobne dawki, między pierwszym a drugim szczepieniem musi upłynąć odpowiednio długi czas, zgodnie z minimalnym wymogiem dla danego typu szczepionki. Dawki szczepionek pochodzących od różnych producentów są uznawane pod warunkiem, że między pierwszym a drugim szczepieniem upłynął czas zgodny z minimalnym wymogiem obowiązującym w odniesieniu do typu pierwszej otrzymanej dawki.
 • W razie gdybyś otrzymywał(a) tylko jedną dawkę szczepionki ze względu na przebycie COVID-19 dawniej niż na trzy tygodnie przed szczepieniem, po upływie jednego tygodnia od szczepienia przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna. W efekcie uznaje się Ciebie za osobę w pełni zaszczepioną, i zielona karta kontrolna zostaje uaktywniona — przy założeniu niezmiennych okoliczności — bezterminowo*. Istnieje przy tym ewentualność tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej, co objaśniamy niżej. Historia Twoich zachorowań na COVID-19 musi być przy tym udokumentowana zarejestrowanymi wynikami testu. Może to być test PCR (albo wykonany równoważną metodą laboratoryjną), szybki test antygenowy bądź test pod kątem przeciwciał wykonany przez laboratorium mikrobiologiczne. Badanie na przeciwciała musi zostać wykonane najpóźniej tego samego dnia, co pierwsze szczepienie.
 • W razie gdybyś otrzymywał(a) tylko jedną dawkę szczepionki ze względu na jej typ, po upływie trzech tygodni od szczepienia przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna. W efekcie uznaje się Ciebie za osobę w pełni zaszczepioną, i zielona karta kontrolna zostaje uaktywniona — przy założeniu niezmiennych okoliczności — bezterminowo*. Istnieje przy tym ewentualność tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej, co objaśniamy niżej.

Warunki tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej:

 • W razie pozytywnego wyniku testu wykonanego po szczepieniu, tymczasowo — na 10 dni — uaktywniona zostaje czerwona karta kontrolna.
 • Jeżeli od otrzymania pierwszej dawki szczepionki minęły w Twoim przypadku mniej niż trzy tygodnie.
 • Jeżeli między pierwszym a drugim szczepieniem upływa więcej niż 14 tygodni, na okres siedmiu dni od otrzymania drugiej dawki szczepionki uaktywniona zostaje w Twoim przypadku czerwona karta kontrolna.

Warunki uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej:

 • Jeżeli między pierwszym a drugim szczepieniem upływa w Twoim przypadku czas krótszy od okresu minimalnego, to szczepienia zostają zarejestrowane jako jedna z dwóch dawek, i po upływie 14 tygodni od ostatniego szczepienia uaktywniona zostaje czerwona karta kontrolna.
 • Jeżeli w MSIS nie jest udokumentowane przebycie przez Ciebie choroby COVID-19 przed szczepieniem, to system nie rejestruje Cię jako osoby w pełni zaszczepionej po otrzymaniu jednej dawki, i po upływie 14 tygodni od szczepienia uaktywniona zostaje w Twoim przypadku czerwona karta kontrolna.
 • Jeżeli zarejestrowana informacja o Twoim szczepieniu jest nieprawidłowa — wówczas system kontroli nie stwierdza w Twoim przypadku spełnienia wymagań do przyznania zielonej karty kontrolnej.
 • Jeżeli ani nie jesteś osobą szczepioną, ani nie spełniasz wymogów do przyznania zielonej karty kontrolnej dotyczących negatywnego wyniku testu bądź odporności nabytej wskutek przebycia choroby COVID-19.

* Techniczny okres ważności jest ograniczony do 90 dni od ostatniego pobrania (zob. w części „Ważność paszportu”).

Warunki uaktywnienia zielonej karty kontrolnej:

 • Negatywny wynik testu daje zieloną kartę kontrolną na 24 godziny od momentu wykonania testu — pod warunkiem, że na przestrzeni minionych siedmiu dni ani razu nie został u Ciebie wykonany test z wynikiem pozytywnym.
 • Szybkie testy antygenowe rzadko dają wynik fałszywie pozytywny. Jeżeli w ciągu 48 godzin wykonasz kolejny test typu PCR i uzyskasz wynik negatywny, to na 24 godziny przyznana Ci zostanie zielona karta kontrolna — nawet jeśli w ostatnim czasie wykonano u Ciebie test antygenowy z wynikiem pozytywnym.

Warunki uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej:

 • Pierwszych 10 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu. Jeżeli wykonujesz kilka testów, dni liczy się od daty uzyskania pierwszego wyniku pozytywnego.
 • Jeżeli ani nie masz negatywnego wyniku testu z minionych 24 godzin, ani nie spełniasz wymogów do przyznania zielonej karty kontrolnej dotyczących szczepienia bądź odporności nabytej wskutek przebycia choroby COVID-19.

Warunki uaktywnienia zielonej karty kontrolnej:

 • Jeśli w Twoim przypadku przebycie choroby COVID-19 jest udokumentowane wynikiem testu PCR, równoważnej analizy laboratoryjnej bądź szybkiego testu antygenowego, to przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna na okres sześciu miesięcy od daty pierwszego testu z wynikiem pozytywnym. W każdym przypadku zanim przyznana Ci zostanie zielona karta kontrolna, musi upłynąć co najmniej 10 dni od wykonania pierwszego testu z wynikiem pozytywnym.
 • W razie powtórnie pozytywnego wyniku testu na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy upływających od pierwszego testu z wynikiem pozytywnym w dalszym ciągu posiadasz zieloną kartę kontrolną. Wynika to stąd, iż analizy laboratoryjne są tak czułe, że potrafią wykrywać fragmenty wirusa jeszcze przez pewien czas od momentu, w którym przestajesz zarażać. W takim przypadku uznaje się Ciebie za osobę uodpornioną, przy czym okres ważności Twojej zielonej karty kontrolnej nie podlega dalszemu przedłużeniu na podstawie wyniku kolejnego testu wykonywanego w ciągu pierwszych trzech miesięcy upływających od pierwszego testu.

Warunki tymczasowego uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej:

 • W razie powtórnie pozytywnego wyniku testu po upływie ponad trzech miesięcy od pierwszego testu z wynikiem pozytywnym uaktywniona zostaje w Twoim przypadku czerwona karta kontrolna na okres 10 dni od ostatniego testu. W dalszej kolejności przyznana Ci zostaje zielona karta kontrolna na okres dalszych sześciu miesięcy.

Warunki uaktywnienia czerwonej karty kontrolnej:

 • Pierwszych 10 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu.
 • Jeżeli ani nie masz pozytywnego wyniku testu z ostatnich sześciu miesięcy, ani nie spełniasz kryteriów dla zielonej karty kontrolnej dotyczących szczepienia bądź negatywnego wyniku testu.

www.helsenorge.No